Foreningen Danske Detektiver og erhvervsefterforskere - Association of Danish Detectives & Commercial Investigators Forsiden Vedtægter Etiske regler Foreningens ankenævn Virksomhedsprofiler Love og regler Nyhedsdarkiv Kontakt FDDE

  Foreningen Danske Detektiver
  og Erhvervsefterforskere


  FDDE er en forening for professionelle privatdetektiver og erhvervsefterforskere. Foreningen tæller i dag 3 medlemsbureauer og 24 freelance agenter fordelt over hele landet. Gennem vort interne samarbejde, er vi i stand til at tilbyde alle former for efterforskning.
  Specielt ved større, eller "tungere" sager for erhvervslivet, er dette en fordel, idet vi kan løse opgaver 24 timer i døgnet, og indenfor stort set alle typer af sager.


Sprog
English Deutch      
 
Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere
Foreningen Danske Detektiver
og Erhvervsefterforskere

  Om foreningen

 • Foreningen FDDE har til formål at højne standarden i branchen, ved opstilling af etiske regler for detektiv- og efterforskningsvirksomhed. Samtidig arbejder foreningen for forbedring af detektivers arbejdsforhold både politisk og praktisk.


 • Formålet med FDDE er primært, at sikre at de personer og virksomheder der entrerer med et detektivbureau, får en ordentlig og redelig behandling, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende lovgivning.


 • Reglerne for et detektivbureaus optagelse i FDDE er derfor strenge, og uden undtagelse. Forbryder et medlem sig mod reglerne i vedtægterne, eller mod gældende lovgivning, kan vedkommende derfor udelukkes fra foreningen.


 • Et detektivbureau, der i sin markedsføring angiver at være medlem af FDDE er således godkendt af de øvrige medlemmer i foreningen. Det er din garanti for at det pågældende bureau opfylder alle regler, herunder dansk lovgivning.


 • For at sikre overholdelse af såvel vedtægterne, som foreningens etiske regler, har FDDE derfor oprettet et ankenævn, hvortil kunder kan rette henvendelse, hvis de føler sig uretmæssigt behandlet af et af vore medlemmer.


 • Finder du ikke de ønskede oplysninger på denne side, eller ønsker du et spørgsmål uddybet, er du altid velkommen til at kontakte FDDE for nærmere oplysninger.


 | Om FDDE | Vedtægter | Etiske regler | Ankenævn | Bureauer | Loven | Nyhedsarkiv | Kontakt |
Copyright 2004 FDDE Webmaster