. Foreningen Danske Detektiver og erhvervsefterforskere


Pressemeddelelse efter generalforsamlingerne d 14. januar 2006.

Der har gennem den seneste tid været en del uro i forbindelse med personstridigheder i foreningen, hvilket ikke er forbigået pressens opmærksomhed. Ligeledes har der har været en radioudsendelse på DR, hvor branchen som helhed blev fremstillet i et forståeligt knapt så flatterende lys.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at foreningen ved en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 14. januar 2006 i Odense, har ryddet op, og de tilstedeværende har fået løst problemerne med bl.a. en ny struktur samt valgt en ny bestyrelse med Uffe Bodeholt som formand.

Det er derfor med en vis professionel stolthed at foreningen kan berette, at den allerede nu er fuldkommen reorganiseret, og alle medlemmer er villige til at gøre deres yderste for at fremstå ikke alene som en troværdig og professionel samarbejdspartner, men også fremover kan magte de mange forskelligartede detektiv- og efterforskningsopgaver.

Vi er således allerede i fuld gang med samarbejdet i foreningen, og med de nuværende 6 bureauer og foreningens agentnetværk, er vi næsten landsdækkende og klar til at fortsætte med de eksisterende opgaver, såvel som at påtage os nye.

Det er ikke tanken at FDDE skal være en stor forening, men en stærk forening bestående af seriøse professionelle bureauer og agenter med erfaring og ekspertise.

Det er et af foreningens klare formål at sikre, at nuværende og evt. kommende medlemmer fortløbende vil blive videreuddannet således, at vore klienter til enhver tid kan modtage den bedst mulige, og til enhver tid mest "up to date" efterforskning og løsning på opgaverne.

Foreningen er medlem af den internationale organisation IKD, hvor FDDE er vært for dette årsmøde i maj/juni i København. Datoen er endnu ikke endeligt fastlagt, men der kommer delegerede fra det meste af Europa.

Foreningens hjemmeside www.fdde.dk er hermed samtidig opdateret.

For nærmere informationer kontakt venligst formanden, Uffe Bodeholt på mail: formand@fdde.dk eller telefon 70 27 17 10.

Venlig hilsen
FDDE

Retur