Forsiden Vedtægter Etiske regler Foreningens ankenævn Virksomhedsprofiler Love og regler Nyhedsdarkiv Kontakt FDDE

  Nyhedsarkiv


Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere
Foreningen Danske Detektiver
og Erhvervsefterforskere

  2014, maj FDDE afholder sin 11. ordinære general frosamling på hotel Ansgar i Odense. Nyt medlem optaget.
  2014, april FDDE deltager i IKDs årsmøde i Paris sammen SNARP, den franske forening for privadetektiver. Nyt medlem fra Ukraine blev optaget.
  2013, april FDDE deltager i IKDs årsmøde i London sammen med 100 års dagen for den engelske forening ABI. Verdens førende foreninger i branchen var deltagere.
  2013, februar FDDE afholder sin 10. ordinære generalforsamling på Hotel Ansgar i Odense
  2012, december FDDE deltager i IKDs årsmøde i Bucharest, sammen med foreningen for Romania
  2012, marts FDDE afholder sin 9. ordinære generfalforsamling på Hotel Ansgar i Odense
  2011, august FDDE deltager i IKDs årsmøde i Istanbul sammen med den tyrkiske forening.
  2011, februar FDDE afholder sin 8. ordinære generalforsamling i København.
  2010, marts FDDE afholder sin 7. ordinære generalforsamling på Fyn.
  2009, oktober FDDE deltager i IKDs årsmøde i Wien sammen med den østrigske forening EURODET, Europäische Detektiv-Akademie .
  2009, marts FDDE afholder sin 6. ordinære generalforsamling i Odense.
  2008, april FDDE deltager i IKDs årsmøde i Birmingham UK sammen med ABI, Assosiation of British investigators.
  2008, marts FDDE afholder sin 5. ordinære generalforsamling i Odense.
  2007, oktober FDDE deltager i international detektivkongres i Zaragoza afholdt af IKD og den spanske forening APDPE.
  2007, maj FDDE deltager i international detektivkongres i Bayreuth afholdt af IKD
  2007, marts FDDE afholder sin 4. ordinære generalforsamling i Odense.
  2006, september IKDs årlige konference afholdes i København med FDDE som vært.....
  2006, januar Pressemeddelelse .....
  2006, januar Ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Odense
  2005, august Københavns Universitet fædiggør afhandling om det private sikkerhedsmarked.
  2005, maj FDDE bliver medlem af den internationale organisation IKD .....
  2005, marts Generalforsamling, diskussion af vedtægter og medlemsskab af internationale organisationer.
  2005, januar Som udvalgt høringspart afgiver FDDE svar til Justitsministeriets nedsatte arbejdsgruppe vedr. ændring af Vinkelskriverlovens bestemmelser.
  2004, april Samarbejde og udveksling med norsk detktivforening indledes.
  2004, september Kursus for foreningens agenter vest for Storebælt afholdes i Hadsten
  2004, maj Kursus for foreningens agenter øst for for Storebælt afholdes i Frederikssund
  2004, marts Generalforsamling med foredrag fra tekniske specialister og nedsættelse af uddannelsesudvalg.
  2003, oktober Foreningen FDDE bliver stiftet med det formål......
 | Om FDDE | Vedtægter | Etiske regler | Ankenævn | Bureauer | Loven | Nyhedsarkiv | Kontakt |
Copyright 2004 FDDE Webmaster